Wednesday, 2 January 2013

Penempatan pelajar tingkatan 4

Pada 02 Januari 2012, Penyelaras Tingkatan 4 telah menjalankan aktiviti bagi menempatkan pelajar di aliran sains dan sastera. Penempatan ini berdasarkan keputusan yang diperolehi dalam peperiksaan PMR 2012 yang lalu. Penempatan ini berjalan dengan baik hasil kerjasama guru-guru dan GBKSM dalam memastikan pelajar dapat ditempatkan di aliran sains dan sastera serta bersesuaian dengan kelayakan dan minat pelajar. Tahniah diucapkan....

No comments:

Post a Comment