Takwim UBK

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT  BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2011 SMKKKB

aBULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
JAN
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Program Maju Diri Tingkatan 2,3,4 dan 5
Fokus kepada perkembangan dan pembangunan diri serta kemahiran
LDK, ceramah, taklimat
Murid Tingkatan 2,3,4,dan 5
Tiada Kos

Program Tautan Kasih Murid Asli
Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah dan berkeyakinan tinggi
Lawatan/ LDK
Murid Asli
RM 1000
JHEOA
Pemilihan dan perlantikan PRS
Membantu UBK dalam membantu murid memperkembangkan diri yang positif
Ujian Personaliti dan sesi temuduga
Murid yang berminat


BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
FEB
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Kursus Kepimpinan Murid
Memberi  pendedahan berkaitan ilmu memimpin dan memahami tugas dan peranan serta membina keyakinan diri
Ceramah, bengkel, LDK
Murid terpilih
RM 2000


Taklimat Meritokrasi SPM
Memberi pengetahuan tentang mekanisme pemilihan dan penempatan ke IPTA
Taklimat/ceramah
Murid Tingkatan lima
Tiada kos

Kursus Asas PRS Fasa I
Memberi pendedahan kepada PRS akan kemahiran asas menolong
Ceramah, LDK, bengkel
PRS yang dilantik
RM 500BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
Mac
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Bicara Hati PMR dan SPM
Meningkatkan motivasi dalaman murid untuk menghadapi peperiksaan
Ceramah, perkongsian pengalaman
Murid Tingkatan 3 dan 5

RM 150


BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
APR
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Ikrar dan Aku Janji PMR dan SPM
Agar murid bertanggungjawab terhadap pelajaran dan focus terhadap peperiksaan yang akan dihadapi
Membaca ikrar dan menandatangani Aku Janji di hadapan guru dan ibu bapa
Calon PMR dan SPM
RM 100

BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN

MEI
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
TIada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Kem Menggilap Sinar
Member kesedaran kepada murid tentang tindakan dan salah laku serta memotivasikan mereka untuk menjadi murid yang bertanggung jawab
Ceramah, LDK, bengkel, permainan kaunseling
Murid terpilih
RM 2500


Minggu Anti dadah dan Rokok
Memberi kesedaran kepada murid tentang bahaya penyalahgunaan dadah dan rokok
Ceramah, bengkel, pameran, kuiz
Semua murid
RM 200
BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
JUN
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Motivasi Kemahiran Belajar
Memberi teknik belajar berkesan agar dapat diaplikasikan dalam pelajaran
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos


BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
JUL

Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Kursus Asas PRS Fasa II
Member pendedahan kepada ahli tentang kemahiran asas menolong
bengkel
Ahli PRS
RM 200

Hari Temu Murni
Memberi  peluang kepada ibu bapa, guru dan murid untuk bertukar idea dan maklumat
Ceramah dan perjumpaan
Semua murid dan ibu bapa
RM 300
BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
OGOS
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
TIada kos


Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos


Pecutan Akhir PMR dan SPM
Menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan secara fizikal dan mental
ceramah
Calon PMR dan SPM
RM 960

Motivasi Sahsiah Murid Islam
Member motivasi kerohanian agar membentuk pelajar agar bertanggungjawab dan bersahsiah terpuji
Ceramah, bengkel, LDK
Murid terpilih
RM 800
BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
SEPT
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
TIada kos


Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Majlis Restu Ilmu
Membantu murid menambahkan keyakinan diri untuk menghadapi peperiksaan
Restu guru melalui ucapan dan bersalaman
Calon PMR dan SPM
RM 500

Taklimat matrikulasi dan IPTA
Memberi input kepada calon berkenaan kemasukan ke Matrikulasi dan IPTA
Taklimat
Calon SPM
Tiada kos
BULAN
AKTIVITI/ PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
OKT
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
TIada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, boring-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, borang sesi kaunseling, rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos


Program Selepas PMR
Memenuhi masa terluang dengan aktiviti berkesan selepas PMR
Ceramah, permainan dalaman/luaran, lawatan
Calon PMR
RM 2000

Pengurusan Borang Matrikulasi
Membantu murid mengisi borang kemasukan
On line
Calon SPM
Tiada kos

Pengurusan  kemasukan ke IPTA
Membantu murid membeli no Pin dan mengisi borang
Pembelian Pin secara pukal, on-line
Calon SPM yang memohon
Tiada kos

Pengurusan Borang SM Teknik
Membantu murid mengisi Borang Kemasukan
On-line
Calon PMr yang memohon
Tiada kos


BULAN
AKTIVITI PROGRAM
OBJEKTIF
PROSEDUR
SASARAN
KOS
CATATAN
NOV
Penyebaran maklumat (Outreach)
Berusaha menarik minat murid mendapatkan perkhidmatan B&K
Buletin dan risalah
Semua murid
TIada kos

Kaunseling Individu
Membantu murid mempertingkat dan memperkembang potensi diri serta membantu mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Sesi bimbingan dan kaunseling individu melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling kelompok
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Kaunseling berfokus
Membantu murid mengenali dan mengetahui bahawa murid tidak kesorangan dalam menghadapi permasalahan dan berkongsi masalah dengan kawan lain
Sesi bimbingan dan kaunseling kelompok  melalui rujukan, dipanggil atau sukarela
Semua murid
Tiada kos

Pengurusan Dan Pentadbiran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Mengemaskini system fail, dokumentasi, borang-borang, keperluan dan rekod perkhidmatan
Keceriaan bilik, kod sistem fail, , rekod perkhidmatan
Guru kaunseling
Tiada kos

Aktiviti bimbingan kelompok
Membantu murid menguasai beberapa kemahiran dalam menjalani kehidupan seperti perkembangan dan kesejahteraan mental dan psikososial, menguasai kemahiran belajar
Ketika kelas ganti
Semua murid
Tiada kos

Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Melaporkan perkhidatan B&K sepanjang tahun
L4 dan on-line
Guru kaunseling
Tiada kos

Kemaskini Rekod Dan Fail Bimbingan Dan Kaunseling
Rekod dan fail adalah dalam keadaan yang kemas dan teratur

Guru Kaunseling
Tiada kos

Perancangan untuk tahun 2012
Membuat perancangan aktiviti B&k bagi tahun 2012
Mesyuarat, perbincangan
Guru kaunseling
Tiada kos